Eksistensi Usaha Mikro UPPKS

Meningkatnya kepedulian negara, pemerintah serta para Muzaki kepada pengentasan kemiskinan maka perlu difahami suatu gambaran ekonomi mikro desa. Telah bertahun-tahun dibina keluarga Pra KS dan Pra Sejahtera ( miskin) agar mengentas menjadi usahawan mikro. Mereka berkelompok dalam UPPKS ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

Guna memndapatkan informasi yang akurat, Pengurus Asosiasi AKU turun ke desa merasakan langsung ‘getaran’ semangat dan kecemasan mereka akan masa depan dan kelangsungan usahanya.