Kerjasama dengan KESUMAMendekatkan hati antar kedua bangsa serumpun Melayu lewat perdagangan dijalin di Liang Court Singapura tanggal 16 Desember 2005. Kerjasama dengan KESUMA – Kesatuan Pengusaha Melayu pun dijalin.